Üyelik Aidati

Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onalti yasini doldurmus olanlar için belirlenen aylik asgari ücretin brüt tutarinin yüzde yirmisinden fazla olamaz.

Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödedigi aidatin beste biri oraninda aidat öder.

Üye aidatlari ilgili Birlik tarafindan yillik olarak belirlenir ve rehberler tarafindan üyesi olduklari odaya ödenir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

2023 yili aidatlari : 

Eylemli Rehberler için 1.945 TL,
Eylemsiz Rehberler için 514 TL olarak belirlenmistir.